Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

newlifeloading
7231 1eb7
Reposted fromtelefonschroedingera telefonschroedingera viaaks aks
newlifeloading
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaaks aks
newlifeloading

“ to jest trochę, kurwa... dziwna sprawa. ”

— J. Żulczyk
Reposted frompulli pulli viaaks aks
newlifeloading
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
newlifeloading
5297 46e4
Galeria Rusz
Reposted fromfelicka felicka viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading

July 17 2017

newlifeloading
Tattoo by Matt Cooley
Reposted frommoomins moomins viafelicka felicka
newlifeloading
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viamehhh mehhh

July 15 2017

newlifeloading
4048 debb
Reposted fromParty-on Party-on viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viawszystkodupa wszystkodupa
newlifeloading
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
newlifeloading
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
newlifeloading
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viaZakochanabezserca Zakochanabezserca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl