Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

newlifeloading
2766 a133 500
a może zawsze byłam?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
newlifeloading
Chciej mnie mocniej. Bardziej mnie chciej. Głębiej. Radośniej. Nieokiełznanie. Tak do utraty czasu. Oddechu. Myśli. Porażająco mnie chciej. Zagarnij. Zatrać. Do granic możliwości chciej. Nie, nie. Przekrocz granice. Nieograniczenie mnie chciej. Brutalnie. Delikatnie. W świetle i w nocy. Pożądliwie mnie chciej. Tak jakby to był pierwszy i ostatni raz. Tak, żebym miała dosyć. Tak właśnie mnie chciej. A ja oddam Ci to wszystko. Niepokornie i pokornie. Wściekle i posłusznie. W tańcu i różańcu. Na trawie i w łóżku. Siebie oddam. Prawdziwą. Obiecuję…
— siodmepoty.com.pl
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
newlifeloading
6902 219c
Reposted fromTankistD TankistD
newlifeloading
4625 212e 500
"Ości" 3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajaggal jaggal
newlifeloading
7543 b380
Reposted fromTankistD TankistD viajaggal jaggal
newlifeloading
1687 cbf6 500
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajaggal jaggal
newlifeloading
0050 80fb 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajaggal jaggal
2812 85f5 500
Reposted fromochgod ochgod viajaggal jaggal
newlifeloading
8173 f224 500
Reposted fromcountingstaars countingstaars viajaggal jaggal
newlifeloading
5602 0f6f
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viajaggal jaggal
newlifeloading
newlifeloading
5542 ad21 500
Reposted fromunforgiving unforgiving viajaggal jaggal
newlifeloading
newlifeloading
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viajaggal jaggal
newlifeloading
4401 c1a8
Reposted frommowmihou mowmihou viajaggal jaggal
newlifeloading
4037 d392 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viajaggal jaggal
newlifeloading
1612 d4d5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajaggal jaggal
newlifeloading
0314 eed0 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viarawwwr rawwwr
newlifeloading
6642 5703
Reposted fromwhichWaynow whichWaynow viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl