Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

newlifeloading
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viabrzask brzask
2589 322d 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viabrzask brzask
newlifeloading
3497 d05f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
newlifeloading
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viabrzask brzask
newlifeloading
newlifeloading
newlifeloading
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
newlifeloading
newlifeloading
Jeszcze raz
— chciałabym
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabrzask brzask
newlifeloading
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna
— Tony Parsons
Reposted fromswojszlak swojszlak
newlifeloading
0739 b45c
Reposted fromswojszlak swojszlak
newlifeloading
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
newlifeloading
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

May 27 2017

newlifeloading
0806 a991 500
Reposted fromNajada Najada viakatalama katalama
newlifeloading

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viakatalama katalama
newlifeloading
-Ej, ale powiedzcie, że te dodatkowe kilogramy to mi poszły w cycki.. -W cycki i w tyłek!
— Najcudowniejsze przyjaciółki
Reposted fromkatalama katalama
newlifeloading
6262 0c42 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viakatalama katalama
newlifeloading
Samym językiem umiesz zaimponować.
— F, bez podtekstów.
Reposted fromkatalama katalama
newlifeloading
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakatalama katalama
newlifeloading
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl