Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

newlifeloading
5411 d5ce
Reposted frommilosc milosc viaaviee aviee
newlifeloading
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku.
Reposted frompiehus piehus viaaviee aviee
1562 21c1
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viakyte kyte

June 13 2018

newlifeloading
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viapraesens praesens
newlifeloading
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viapraesens praesens
newlifeloading
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viapraesens praesens
4576 e38a
Reposted fromdivi divi viapraesens praesens
newlifeloading
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
newlifeloading
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromkyte kyte viapraesens praesens
newlifeloading
niech czas stanie na minutę gdy jest ok
— bisz
Reposted fromaviee aviee viapraesens praesens
newlifeloading
1372 e492 500
Reposted fromPoranny Poranny viapraesens praesens
newlifeloading
burczy mi w serduszku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapraesens praesens
newlifeloading
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viapraesens praesens

June 11 2018

newlifeloading
6365 d484
Reposted fromhamlet hamlet viatfu tfu
newlifeloading
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu
newlifeloading
5057 4cfa 500
Reposted fromtfu tfu
newlifeloading
0165 5770 500
Reposted fromtfu tfu
newlifeloading
4532 92cb 500
Reposted fromtfu tfu
newlifeloading
7963 c398 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl