Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

Nie zależy mi na rozmowie, chce żebyś był, chce to czuć.
Uderz tam, gdzie boli. Pięścią. Gestem. I słowem.
— własne/13.03.2017 (via syf-ulic)
newlifeloading
W ciszy tęskni się najmocniej.
— K. Kampa
newlifeloading
6646 fe62
newlifeloading

czarne-lustro:

Jesli mnie potrzebujesz, zadzwon do mnie. Nie martw sie tym, że spie, nawet jeśli mam własne problemy, albo nawet jeśli jestem na Ciebie bardzo zła. Jeśli mnie potrzebujesz, czy chcesz ze mną porozmawiać, ja zawsze będę dla Ciebie. Nieważne jak duży, albo mały jest Twój problem, Ja Tutaj Jestem.

newlifeloading
Pokochaj mnie na cały etat
weź mnie ponad godziny.
— Kaja Kowalewska / Bez urlopu
Reposted fromSabela Sabela viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
5890 3f85
Reposted fromdivi divi viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
newlifeloading
7438 29e7 500
newlifeloading
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
newlifeloading
0904 fc72
newlifeloading
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
newlifeloading
Przepaść, która nas dzieliła, była o wiele głębsza, niż przypuszczałem. Była tak głęboka, że nie pozwalała nam nawet na doprowadzenie rozmowy do końca.
— Milan Kundera "Żart"
newlifeloading
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
newlifeloading
0870 e469
Reposted fromeryawen eryawen viahormeza hormeza
newlifeloading
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
newlifeloading
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl