Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

newlifeloading
i zakochał mnie w sobie.
— Tove Jansson
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viasarkastyczna sarkastyczna
newlifeloading
1010 6419
newlifeloading
newlifeloading
- Coś ci się dzisiaj wredota włączyła. 
- A dobry humor mam jakoś.
— Jak My K ♥
Reposted fromawakened awakened viaCamilla Camilla
newlifeloading
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viaCamilla Camilla
newlifeloading
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaCamilla Camilla
7842 2df9 500
Reposted fromsouxie souxie viaCamilla Camilla
newlifeloading
2907 974d 500
uświadomiłem sobie, że pewnego dnia umrę.(the.art.of.getting.by.2011)
Reposted fromeazyi eazyi viaCamilla Camilla
newlifeloading
Pewien wykładowca trzymając w ręku dwudziestodolarowy banknot, rozpoczął zajęcia od pytania:
- Czy ktoś chce ten dwudziestodolarowy banknot?
Podniósł się las rąk, lecz wykładowca dodał:
- Zanim go oddam, muszę jeszcze coś zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i deptać. Wreszcie podniósł zabrudzony, sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie. Nadal w górze było mnóstwo rąk.
- Nigdy nie zapomnijcie tego, co widzieliście - powiedział wykładowca. - Niezależnie od tego, co zrobię z tym banknotem, zawsze będzie wart dwadzieścia dolarów. W życiu często bywamy poniewierani, deptani, upokarzani i obrażani, a mimo wciąż jesteśmy tyle samo warci.
Reposted fromCamilla Camilla viajointskurwysyn jointskurwysyn
newlifeloading
0046 730a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajointskurwysyn jointskurwysyn
newlifeloading

Niech mnie nikt nie rusza, mowie. Ty, i ty, i ty, i pan, i pani i pan: Czy można prosić was? Nie ruszajcie mnie. Ni źle, ni dobrze, ni w ogóle, ni mimochodem. Bo cokolwiek powiecie, to i tak nie będzie to. Pomińcie proszę mnie milczeniem. A najlepiej zapomnijcie. Szczęście z wami, cicho ze mną.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
newlifeloading
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 04 2018

newlifeloading
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka vialiliowadusza liliowadusza
newlifeloading

razem. fajne słowo.

November 03 2018

newlifeloading
0620 860c
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapierdolony pierdolony
newlifeloading
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viapierdolony pierdolony
newlifeloading
pomagasz mi
ukryć prawdę o tym, jak bardzo jestem
sama
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl