Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

newlifeloading
Podczas swoich wykładów Watts proponował słuchaczom pewne ćwiczenie. Polegało na tym, żeby wyobrazić sobie, że ma się wystarczająco dużo pieniędzy, by zaspokoić wszystkie materialne i niematerialne potrzeby. "Jeśli więc pieniądze to nie problem, co jest dla ciebie najważniejsze? Gdzie chcesz podążyć i czym się zająć?". Dla Wattsa esencją życia był sam fakt bycia żywym.
"Tak jak spędzamy nasze dni, tak przeżywamy całe życie" - napisała o świadomej obecności w swoim eseju Annie Dillard. [...] Dopiero bezruch pozwala dostrzec świat.
Porównaj spacer po wzgórzach Toskanii z jazdą pędzącym 320 km/godz. shinkansenem. Z której podróży będziesz mieć więcej wspomnień?
— Aleksandra Kaniewska, "Przestań pędzić, zobaczysz świat", Gazeta Wyborcza, 27-28.12.14
Reposted from1923 1923 viaagatiszka agatiszka
newlifeloading
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatiszka agatiszka
newlifeloading
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromlovvie lovvie viaagatiszka agatiszka
newlifeloading
newlifeloading
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viaagatiszka agatiszka
newlifeloading
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaagatiszka agatiszka
newlifeloading
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagatiszka agatiszka
newlifeloading
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatiszka agatiszka
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaagatiszka agatiszka
newlifeloading
newlifeloading
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaagatiszka agatiszka

May 19 2019

newlifeloading
3063 c089 500
newlifeloading
7278 678b 500
Tara – Test für ein T-shirt-Motiv
Reposted frommelamint melamint viaheatriss heatriss
newlifeloading
Reposted fromfx00 fx00 viaheatriss heatriss
newlifeloading
6575 6f52
Reposted fromkarahippie karahippie viaheatriss heatriss
newlifeloading
3491 c382 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaheatriss heatriss

May 18 2019

newlifeloading
0037 6a72
Reposted from4777727772 4777727772 vialesbian lesbian
newlifeloading
To drugi list do ciebie. Więc nie oddałabyś mnie nikomu jak lekarstwa. Jak pestki obracanej językiem. Jak krwi. Jak klucza do twoich drzwi. W cieniu samochodu na oślep szukasz mnie w torebce. Bierzesz w palce. Kamyk z plaży. I cokolwiek się zdarzy ja ciebie też nie oddam. Więc niezbędny ci jestem jak talerz i nóż choćbyś je ze stołu w odruchu precz zmiotła. Więc konieczni jesteśmy jak telefon. Zapalniczka. Klucz. Jak ta uparta pestka z oliwki i jak szpilki we włosach. Więc wzięłabyś mnie zmniejszonego do rozmiaru klucza. Szminki do ust. Postukała o zęby. Skryła we włosach. A ja chowam cię pod powieką jak soczewkę. Patrzę przez ciebie. W odruchu zmniejszyłbym nas. Miałabyś mnie zawsze. Miałbym cię zawsze. Wnętrzem dłoni prędko znajdź wnętrze mojej. Z całej siły ściśnij. Nie oddam ciebie. Więc spotkamy się znów jutro. I nigdy. A ja ciebie i tak nie oddam. Kto wie o tym? Kamyk z plaży. To ja. Cicho. I w zębach stukająca pestka. Nigdy. Nikomu.
— Robert Stiller
Reposted frommerkaba merkaba
newlifeloading
W źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma nic
Ta noc bezsenna to przez wiatr
A ta pustka ta pustka to najpewniej głód 
W źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma nic
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viamerkaba merkaba
newlifeloading

On i ja... Po prostu jest nam razem dobrze. Rozśmiesza mnie. Sprawia, że lubię siebie. Bardzo dawno tak się nie czułam. 

— Nicolas Sparks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl